GGZ en Beeldvorming
Geestelijke Gezondheidszorg
en Beeldvorming

Dag Activiteiten Centra - DAC's voor dagbesteding voor mensen met een psychische handicap.

Vriendendienst -
Een buddy-project om sociaal geïsoleerde mensen met een psychisch handicap bij te staan.

UWV - werkgevers
Voordelen voor werkgevers die een arbeidsgehandicapt in dienst neemt.

Altrecht Talent - Hulp voor toekomstige werknemers met een psychiatrische achtergrond.

Psychisch en werk - Psychische aandoeningen in de arbeidssituatie

Trimbos Instituut - Zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

Heleen van Royen
- Deze schrijfster kreeg een psychose en een postnatale depressie. Boek is verfilmd.